Храни, хранене, диететика - тесен профил

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър инженер-биотехнолог

квалификационна характеристика

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1,5 година/3 семестъра

учебен план 2023

учебен план 2017

Задочна - Продължителност: 1,5 година/3 семестъра

учебен план 2023

учебен план 2017

Реализаци