Социална педагогика - Социално-педагогическо консултиране

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Педагог, детски учител и начален учител

квалификационна характеристика

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1 година/2 семестъра

учебен план 2017

Реализация