БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище - широк профил

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър - учител по история

квалификационна характеристика

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2022

Задочна - Продължителност: 2 годиниа/4 семестъра

учебен план 2022

Реализация