БФ - Езикът и литературата - културологични проекции

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър по филология

квалификационна характеристика 2021 г.

квалификационна характеристика 2023 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1 година/2 семестъра

учебен план 2021 г.

учебен план 2023 г.

Реализация