ИМ - Управление на органични индустриални производства - тесен профил

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър инженер-мениджър

Квалификационна характеристика 

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1,5 година/3 семестъра

учебен план 2022

Задочна - Продължителност: 1,5 година/3 семестъра

учебен план 2022

Реализация