ИМ - Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура - широк профил

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър инженер-мениджър

Квалификационна характеристика 

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2021

Задочна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2021

Реализация