Органични химични технологии - 4 семестъра

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър инженер-химик

квалификационна характеристика - 24.11.2022 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 2 години/ 4 семестъра

учебен план - 24.11.2022 г.

Задочна - Продължителност: 2 години/ 4 семестъра

учебен план - 24.11.2022 г.

Реализаци