Кинезитерапия - тесен профил

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър кинезитерапевт

квалификационна характеристика 2023 г.

квалификационна характеристика 2022 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1 година/2 семестъра

учебен план 2023 г.

Реализация