Здравен мениджмънт - широк профил

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Здравен мениджър

квалификационна характеристика 2021 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2022 г.

Задочна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2022 г.

Реализация

  • ръководител във фармацевтична компания, фармацевт;
  • директор/управител/ръководител, лечебно заведение;
  • управител, лечебно заведение за извънболнична помощ;
  • ръководител/ управител, здравно заведение;
  • началник клиника;
  • лекар, началник отделение/лаборатория.