Балнео, Спа и Уелнес мениджмънт - тесен профил

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Балнео, Спа и Уелнес мениджмънт

квалификационна характеристика 2021 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1,5 година/3 семестъра

учебен план 2023 г.

учебен план 2021 г.

Задочна - Продължителност: 1,5 година/3 семестъра

учебен план 2021 г.

Реализация