Технология на материалите и материалознание - 4 семестъра

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър-инженер

квалификационна характеристика 2024

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2009

учебен план 2024

Задочна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2009

учебен план 2024

Реализаци