Технология на нефта и газа - 3 семестъра

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър инженер-химик

квалификационна характеристика

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1,5 година/3 семестъра

учебен план 2021

Задочна - Продължителност: 1,5 година/3 семестъра

учебен план 2021

Реализаци