Анализ и контрол на храните - тесен профил

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър инженер-биотехнолог

квалификационна характеристика

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1,5 година/3 семестъра

учебен план 2019 г.

учебен план 2023 г. 

Задочна - Продължителност: 1,5 година/3 семестъра

учебен план 2019 г.

учебен план 2023 г.

Реализаци