Анализ и контрол на храните - широк профил

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър инженер-биотехнолог

квалификационна характеристика

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2019 г.

учебен план 2023 г.

Задочна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2019 г.

учебен план 2023 г.

Реализаци