ПНУП - Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Педагог - детски и начален учител

квалификационна характеристика

Форма на обучение и учебен план

Задочна - Продължителност: 1,5 година/3 семестъра

учебен план 2021

Реализация