ПНУП след ОКС "Проф. бакалавър" от ПН1.2 Педагогика

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Педагог, детски учител и начален учител

квалификационна характеристика

Форма на обучение и учебен план

Задочна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2021

Реализация