История и философия - Иновативни подходи в обучението по философия в средното училище - тесен профил

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър по педагогика на обучението по философия

                                                        учител по философия

квалификационна характеристика

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1 година/2 семестъра

учебен план 2019

Задочна - Продължителност: 1 година/2 семестъра

учебен план 2019

Реализация