Туризъм - Международен туризъм

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър по туризъм

Квалификационна характеристика 2020 

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1 година/2 семестъра

учебен план 2021

Задочна - Продължителност: 1 години/2 семестъра

учебен план 2020

Реализация