ИМ - Управление на операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър инженер-мениджър

Квалификационна характеристика 

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2021

Задочна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2021

Реализация