ИМ - Управление на органични индустриални производства - широк профил

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър инженер-мениджър

Квалификационна характеристика 

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2022

Задочна - Продължителност: 2 година/4 семестъра

учебен план 2022

Реализация