Седмична програма специалност Медицина

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - МЕДИЦИНА

Възможни са промени
I курс II курс III курс IV курс V курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър