Нормативни документи прием 2024/2025 г.

Правилник за прием на студенти в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“ за учебната 2024/2025 г.

Правилник за прием на студенти в спец. Медицина за учебната 2024/2025 г.

Правила за прием на студенти в образователно-квалификационна степен „Магистър“ след завършена степен на висше образование за учебната 2024/2025 г.

Списък на заболявания, противопоказни за обучение в специалностите от ОКС „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“

Списък на заболявания, противопоказни за обучение в спец. Медицина