Електроника, електротехника и машинознание

За катедрата

 Катедра “Електроника, електротехника и машинознание" е приемник на катедра “Машинознание” – една от първите създадени катедри на ВХТИ “Проф. д-р Асен Златаров” през 1963 год. Понастоящем в катедрата работят 12 преподаватели, от които един професор, пет доценти, пет главни асистенти и един асистент. Катедрата разполага с учебни лаборатории, снабдени с модерна измервателна и компютърна техника, макети на електронни и електротехнически устройства и системи, и др., които напълно задоволяват образователните нужди на обучаващите се студенти.

Катедрата е основното звено, което организира учебния процес в следните специалности (редовна и задочна форма на обучение):

 • в ОКС „професионален бакалавър“ – „Електротехника“ и. „Автомобилна електроника“;
 • в ОКС „бакалавър“ – „Електроника“, „Медицинска електроника“ и „Електронни системи в промишлеността и медицината“;
 • в ОКС „магистър“ – „Електроника“ и „Електротехника“.

Националната агенция за оценяване и акредитация дава първа програмна акредитация на професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, редовна и задочна форма на обучение в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, за ОКС „Бакалавър” и “Магистър”, по специалността „Електроника” с протокол № 23/02.07.2010 год. Прием по специалността в ОКС “бакалавър” за първи път е осъществен през учебната 2009/2010 г.

От 2022 г. в катедрата е акредитирана и докторска програма по „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“.

Ръководство

доц. д-р Ивайло Беловски

Ръководител-катедра
0878 532 539
333А ОК
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакти

бул. "Проф. Яким Якимов" No 1, Бургас 8010

Ръководител катедра: доц. д-р Ивайло Беловски

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Научни направления

доц. д-р Ивайло Беловски - ръководител-катедра

 • Полупроводникови елементи и интегрални схеми;
 • Измервания в електрониката;
 • Сензори и сензорни устройства

проф. д-р инж. Анатолий Александров

 • Полупроводникови елементи;
 • Сензори

доц. д-р Нели Симеонова

 • Теория на автоматичното регулиране;
 • Автоматизирани системи за навигация

доц. д-р Полина Милушева-Мандаджиева - Директор на Технически колеж

 • Механика и Техническа механика;
 • Вакуумни технологии за нанасяне на метални покрития

доц. д-р Лилия Станева

 • Аналогова схемотехника;
 • Автоматизация на проектирането в електрониката;
 • Електроника в автомобила

доц. д-р Мехмед Хасан

 • Електрически мрежи и системи;
 • Електрически машини и апарати;
 • Електрически и електронни системи в автомобила

  гл. ас. д-р Младен Пройков

  • Електромагнитна съвместимост;
  • Електрически измервания;
  • Фотоволтаични инсталации

  гл. ас. д-р Васил Иванов

  • Изследване влиянието на фотоволтаичните системи върху електрическите мрежи;
  • Моделиране на електрически и електронни системи;
  • Електромеханични системи.

  гл. ас. д-р Димитър Димитров

  • Системи за контрол и охрана;
  • Сигурност

  гл. ас. д-р Калоян Иванов

  • Преобразувателна техника;
  • Термоелектрически преобразуватели

  гл. ас. д-р Милена  Миленова

  • Приложна механика;
  • Механично поведение на еластомери

   ас. инж. Александър  Мандаджиев

   • Токозахранващи устройства;
   • Контролно-измервателна техника

    Бивши преподаватели от Катедра “Електроника, електротехника и машинознание” са: доц. д-р Никола Николов, доц. д-р Петър Минков, гл. ас. д-р Мария Георгиева, доц. д-р Дитка Димитрова, доц. д-р Гено Генов, доц. д-р Георги Пенков, доц. д-р Георги Ненов, доц. д-р Емилия Събева, доц. д-р Снежана Стоянова.