Електроника, електротехника и машинознание

За катедрата

 Катедра “Електроника, електротехника и машинознание"е приемник на катедра “Машинознание” – една от първите създадени катедри на ВХТИ “Проф. д-р Асен Златаров” през 1963 год. Понастоящем в катедрата работят 15 преподаватели, от които един професор, шест доценти, двама главни асистенти и пет асистенти. Катедрата разполага с учебни лаборатории, снабдени с модерна измервателна и компютърна техника и макети на електронни устройства и системи и др.

Катедрата е основното звено, което организира учебния процес на специалност “Електроника”. Националната агенция за оценяване и акредитация е дала програмна акредитация на професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, редовна и задочна форма на обучение в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, за ОКС „Бакалавър” и “Магистър”, по специалността „Електроника”, с протокол № 23/02.07.2010 год. Прием по специалността, образователно-квалификационна степен “бакалавър” за първи път е осъществен през учебната 2009/2010 г. Обучението в специалност "Електроника" се провежда в две образователно-квалификационни степени: "Бакалавър" и "Магистър".

Ръководство

доц. д-р Никола Николов

Ръководител-катедра
(056) 716 506; 0885 643 664
225 НК
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакти

бул. "Проф. Яким Якимов" No 1, Бургас 8010

Ръководител катедра: доц. д-р Никола Николов

(056) 716 506; 0885 643 664

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Научни направления

доц. д-р Никола Николов - Ръководител катедра

 • Приложна механика (Техническа механика) ;
 • Ултрафилтрация

проф. д-р инж. Анатолий Александров

 • Полупроводникови елементи
 • Сензори

доц. д-р Йовка Николова - Декан на ФТН

 • Приложна геометрия и инженерна графика
 • Мембранни процеси

проф. д-р Димитър Русев

 • Техника, апаратурно оформяне и технология на кипящия слой
 • Проектиране и конструиране на машини и апарати за хранително-вкусовата, химическата, нефтопреработващата, нефто- и газодобивната промишленост
 • Разработване на програмни системи за конструктивни, якостни и вибрационни изследвания и изчисления

доц. д-р Нели Симеонова

 • Теория на автоматичното регулиране
 • Автоматизирани системи за навигация

доц. д-р Магдалена Дюлгерова

 • Динамика и якост на кораби и съоръжения
 • Разработване на програмни системи за якостни и вибрационни изследвания и изчисления
 • Надеждност на системи
 • Транспортна техника

доц. д-р Ивайло Беловски

 • Полупроводникови елементи и интегрални схеми
 • Измервания в електрониката
 • Техника на повърхностния монтаж

доц. д-р Полина Милушева-Мандаджиева

 • Механика и Техническа механика
 • Вакуумни технологии за нанасяне на метални покрития

 Гл. ас. д-р Радостин Касъров

 • Вихрови токове
 • Електромагнитни методи
 • Електроакустични методи
 • Радиационни методи
 • Изпитания на метали
 • Диагностика

гл. ас. д-р Младен Пройков

 • Електромагнитна съвместимост
 • Електрически измервания
 • Фотоволтаични инсталации

гл. ас. д-р Васил Иванов

 • Изследване влиянието на фотоволтаичните системи върху електрическите мрежи;
 • Моделиране на електрически и електронни системи чрез програмна среда “Мatlab-Simulink”
 • Електромеханични системи.

гл. ас. д-р Димитър Димитров

 • Системи за контрол и охрана
 • Сигурност

Бивши преподаватели от Катедра “Електроника, електротехника и машинознание” са: доц. д-р Петър Минков, гл. ас. д-р Мария Георгиева, доц. д-р Дитка Димитрова, доц. д-р Гено Генов, доц. д-р Георги Пенков, доц. д-р Георги Ненов и доц. д-р Емилия Събева, доц. д-р Снежана Стоянова.