Одит-протоколи

Учебна година Одит протоколи
2020/2021

Протокол за вътрешен одит за спазване на продължителността на учебните занятия - 2021 г.

Протокол за вътрешен одит за изготвяне на работна документация - 2021 г.

2019/2020

Протокол за вътрешен одит за спазване на продължителността на учебните занятия - 2020 г.

Протокол за вътрешен одит за изготвяне на работна документация - 2020 г.

Протоколи за вътрешен одит за спазване на работно време от преподаватели и химик-техници - 2020 г.

2018/2019

Протокол за вътрешен одит за спазване продължителността на учебните занятия - 2019 г.

2017/2018

Протокол за вътрешен одит за изготвяне на работна документация - 2018 г.

Протокол за вътрешен одит за спазване продължителността на учебните занятия - 2018 г.

Протокол за вътрешен одит за спазване на работното време от преподавателите и химик-техници - 2018 г.

2016/2017

Протокол за вътрешен одит за спазване продължителността на учебните занятия

Протокол за вътрешен одит за подготовка на базата