Техника и технологии в транспорта и машиностроенето

За катедрата

В катедра „Техника и технологии в транспорта и машиностроенето“ се провежда обучение по две приоритетни професионални направления:

 • „Транспорт, корабоплаване и авиация“, ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“, ОКС „професионален бакалавър“
 • „Машинно инженерство“, ОКС „професионален бакалавър“.

Образователната политика в направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и „Машинно инженерство“ е продиктувана от съвременните изисквания във висшето образование и стратегията за интелигентен растеж, от обществената необходимост и от опита в подготовката на инженерни кадри в Университета.

Основна цел на образователната политика е подготовката на специализирани кадри за решаване на специфични проблеми и модернизиране на техниката и технологиите в транспорта и машиностроенето в зависимост от съвременните изисквания, поставени от ЕС.

За реализиране на целта са набелязани задачите на обучението: формиране на много добра фундаментална и общо-инженерна подготовка; изграждане на солидна специална подготовка; реализиране на добра профилираща подготовка по отношение на конкретни проблеми, обекти и технологии в транспорта и машиностроенето .

Ръководство

доц. д-р Магдалена Дюлгерова

Ръководител-катедра
(056) 716 571; 0885 678 997
301 СО1
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакти

бул. "Проф. Яким Якимов" No 1, Бургас 8010

Ръководител катедра: доц. д-р Магдалена Дюлгерова

(056) 716 571; 0885 678 997

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Научни направления

доц. д-р Магдалена Дюлгерова - Ръководител катедра

 • Динамика, якост и надеждност на морска техника
 • CAD-CAM системи
 • Надеждност на системи
 • Транспортна техника

проф. д-р инж. Лило Кунчев

 • Автомобилна техника
 • Карна техника и логистика
 • Спортни автомобили и мотоциклети
 • Електромобили

доц. д-р Йовка Николова - Декан на ФТН

 • Приложна геометрия и инженерна графика
 • Мембранни процеси

доц. д-р Йорданка Ташева

 • Съвременни тенденции в нефтопреработването
 • Екологични проблеми при изгарянето на нефтени горива
 • Очистване на моторни горива от нежелани компоненти
 • Пренос и съхранение на горива

доц. д-р инж. Васил Бобев

 • Транспортна техника
 • Управление и организация на автомобилния транспорт
 • Надеждност на транспортната техника
 • Диагностика на автомобилната техника

гл. ас. д-р Иван Иванов

 • Обработване на желязо-въглеродни сплави с концентрирани енергийни потоци
 • Ремонт на транспортна техника
 • Термични и ремонтно-възстановителни технологии
 • Непрекъснато леене и изтегляне на мед и алуминий

гл. ас. д-р инж. Златин Георгиев

 • Транспортна техника
 • Двигатели с вътрешно горене
 • CAD-CAM системи
 • Електромобили

dс. д-р инж. Станчо Едрев

 • Проектиране и конструиране в машиностроенето
 • Изследване стабилността на металорежещи машини

 ас. инж. Тончо Боюков

 • Диагностика на автомобилна техника
 • Ремонт и поддържане на автомобилна техника