Организация и мениджмънт на туристическите дейности

За катедрата

В своята история катедрата има натрупан богат опит и съществени постижения в образователната и в научната дейност. Академичният състав на катедрата е висококвалифициран и поддържа високи стандарти по отношение на създаваните научни и образователни продукти. Членовете на катедрата извършват активна научно-изследователска работа, членуват в различни научни организации, участват в национални и международни научни проекти, консултативни съвети, работни групи, в приложни и експертни дейности. Катедрата е с утвърдени традиции в обучението и подготовката на специалисти, експерти, мениджъри и изследователи в областта на туризма, които успешно се реализират в държавния сектор, структурите на частния бизнес, консултантски и изследователски организации и др.

Основните стратегически цели за развитие на катедра „Организация и мениджмънт на туристическите дейности“ са в следните направления:

 • Приемственост по отношение на досегашните добри практики в катедрата, при спазването на съществуващите вътрешно-университетски административни правила и нормативни документи;
 • Непрекъснато повишаване на квалификацията на членовете на академичния състав на катедрата;
 • Ускоряване развитието на научноизследователския потенциал на академичния състав в катедрата;
 • Иновативност при реализацията на научни и образователни проекти;
 • Повишаване качеството на образователната и научната дейност;
 • Поддържане на силна връзка с практиката, бизнеса, браншовите организации, институциите, неправителствения сектор и всички заинтересовани страни в туристическата индустрия;
 • Значително присъствие в общественото и научното пространство посредством участието в национални и международни научни форуми и събития, консултативни съвети, работни групи, провеждане на срещи и дискусии и др.

Фейсбук страница

Ръководство

доц. д-р Милен Велев

Ръководител-катедра
0879 378 579
217 ФОН
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакти

Колеж по туризъм, Парк „Езеро”, Бургас 8001

Ръководител-катедра: доц. д-р Милен Велев

0879 378 579

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обучение

Мисията на академичния състав на катедра „Организация и мениджмънт на туристическите дейности“ е да подготвя успешни специалисти и експерти с висше образование, образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“, в сферата на туризма.

Визията се състои в поддържане и развитие на образователния и научноизследователския потенциал на катедра „Икономика и управление на туристическото обслужване“ за предлагане на качествени образователни дейности и услуги в професионално направление 3.9 Туризъм, търсени в България и в чужбина и с висок авторитет сред туристическия бизнес.

Научни направления

Научните интереси на членовете на катедрата са свързани с изследването на актуални и обществено значими проблеми в областта на туризма и икономиката и с практическата ориентация и приложимост на получените резултати.

 • Икономика на туризма;
 • Организация и управление на туристическото обслужване;
 • Организация и управление на операциите в туризма, ресторантьорството и кетъринга;
 • Икономика и управление на туризма;
 • Методика на обучението;
 • Технология на месни и рибни продукти.