ЛАБОРАТОРИЯ „ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВОДИ И УТАЙКИ“

ДЕЙНОСТ НА ЛАБОРАТОРИЯТА

Дейността на лабораторията е свързана с:

  • използване на алтернативни източници на биогенни елементи. Като източници на азот и фосфор се използват утайки от пречиствателни станции за битови отпадъчни (ПСОВ) води и отпадъчни флуиди от животинска тор.
  • прилагане на различни технически решения с цел подобряване ефективността и цялостната работа на микробиологична горивна клетка (МГК): приложение на различни конструкции и материали при дизайна на електроди; конструиране и експлоатация на различни типове схеми микробиологични горивни клетки и микробиологични електролизни клетки с цел утилизация на отпадъчни потоци и едновременно генериране на електрически ток и водород; получаване на водород от отпадъчни води с био-електролизни клетки.

ПРОЕКТИ

Екипът на лабораторията работи по следните проекти:

  • Център за Компетентност Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle)
  • Център за върхови постижения УНИВЕРСИТЕТИ ЗА НАУКА, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ В Е-ОБЩЕСТВОТО (УНИТе)
  • ННП "Ниско-въглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)"
  • Проект LIFE20 ENV/BG/001042, партньор FTS

КОНТАКТИ

Ръководител лаборатория

проф. д-р Валентин Ненов
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.