Инженерни материали

За специалността

„Инженерни материали” е бакалавърска програма, която подготвя специалисти в областта на „Материалознанието” с изучаването на основни дисциплини свързани със строежа, свойствата и приложението на инженерните материали (металните, силикатните и полимерните материали). Студентите придобиват практически знания и умения за използването на различните класове инженерни материали в областта на проектирането и изграждането на различни съоръжения,  конструкции и апарати. Завършилите студенти получават професионална квалификация „Инженер” и могат да продължат обучението си в степените „Магистър” и „Доктор”. 

Приемът на студенти, за специалността  „Инженерни материали”, се извършва по документи с оценка от държавен зрелостен изпит, също така може да се кандидатства и с оценка от олимпиади и национални състезания.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Инженер

квалификационна характеристика 2018

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2020 г.

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2020 г.

Реализация