ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Възможни са промени
ПКС, Орг.ХТ, ТНГ, БТ, ХБТ, КТВ, ТВ, ТС, ХИ, Електроника, ВЕИ, КСТ, Комп.  мрежи, Софт.инж., ТТТ, ЕООС, ЕЕМ, Химия, ХКС, ИМ
I курс II курс III курс IV курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
СУ, Маркетинг, ИМ, Туризъм
I курс II курс III курс IV курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
ПУПЧЕ, НУПЧЕ
I курс II курс III курс IV курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
ПНУП, СП
I курс II курс III курс IV курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
БФ, БЕИ, История и философия
I курс II курс III курс IV курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Медицинска сестра
1- 4 курс Учебна практика Преддипломен стаж
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Лекарски асистент
1- 4 курс Учебна практика
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Акушерка
1- 4 курс Учебна практика Преддипломен стаж
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър

Възможни са промени
ХТ, НХТ, ХИ, ТММ, Инженерни материали, ТСК, ПКС
I курс II курс III курс IV курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
ЕООС
I курс II курс III курс IV курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Електроника, Медицинска електроника
I курс II курс III курс IV курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
КСТ
I курс II курс III курс IV курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
 Софтуерно инженерство
I курс II курс III курс IV курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Техника и технологии в транспорта
I курс II курс III курс IV курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
ПНУП
I курс II курс III курс IV курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Социална педагогика
I курс II курс III курс IV курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Здравен мениджмънт
I курс II курс III курс IV курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Туризъм
I курс II курс III курс IV курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Стопанско управление
I курс II курс III курс IV курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Маркетинг
I курс II курс III курс IV курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Индустриален мениджмънт
I курс II курс III курс IV курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър