Изпитна сесия

ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ПКС, ТНГ, БТ, ХБТ, ТВ, ХИ, ЕООС, ЕЕМ, Химия, ХКС, Инж. материали
I курс II курс III курс IV курс
Електроника, КСТ, СИ, ТТТ
I курс II курс III курс IV курс
ИМ, Маркетинг, СУ, Туризъм
I курс II курс III курс IV курс
ПУПЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП, СП, БФ, БЕИ, История и философия
I курс II курс III курс IV курс
Извънредната ликвидационна сесия за студентите от спец. БФ, БЕИ и ИФ
Медицинска сестра
I курс II курс III курс IV курс
Лекарски асистент
I курс II курс III курс IV курс
Акушерка
I курс II курс III курс IV курс

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

ПКС, Орг. ХТ, ТНГ, БТ, ХБТ, КТВ, ТВ, ТС, ХИ, Електроника, ВЕИ, КСТ, Комп. мрежи, Софт. инж., ТТТ, ЕООС, ЕЕМ, Химия, ХКС, Инж. Материали, СУ, Маркетинг, ИМ, Туризъм
I курс II курс III курс IV курс
ПУПЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП, СП, БФ, БЕИ, История и философия
I курс II курс III курс

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Здравен мениджмънт
I курс II курс III курс IV курс

Държавни изпити

Документи и изисквания

Заявлението и обходният лист да бъдат предварително попълнени преди подаването им в учебен отдел!

ГРАФИК ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 2022/2023 уч. г.

ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Държавен изпит Срок за подаване на заявления Редовна сесия Поправителна сесия Конспекти, Програми, Изисквания
 Органични химични технологии
Държавен изпит 28.08. - 01.09.2023 г. 07.07.2023 г. - 09:00 ч.- 201 ОК 14.09.2023 г. - 09:00 ч. 
 Химични технологии и психология на кризисните ситуации
Държавен изпит 28.08. - 01.09.2023 г. 07.07.2023 г. - 09:00 ч.- 201 ОК 14.09.2023 г. - 09:00 ч. Конспект за Държавен изпит
 Технология на нефта и газа
Държавен изпит 28.08. - 01.09.2023 г. 07.07.2023 г. - 09:00 ч.- 201 ОК 14.09.2023 г. - 09:00 ч.
 Технология на водата
Държавен изпит 28.08. - 01.09.2023 г. 07.07.2023 г. - 09:00 ч.- 209 ОК 15.09.2023 г. - 09:00 ч. Конспект за Държавен изпит
 Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали
Държавен изпит 28.08. - 01.09.2023 г. 07.07.2023 г. - 09:30 ч.- 112 НК 15.09.2023 г. - 09:30 ч. Конспект за Държавен изпит
 Химично инженерство
Държавен изпит 28.08. - 01.09.2023 г. 06.07.2023 г. - 09:00 ч.- 223 НК 14.09.2023 г. - 09:00 ч. Конспект за Държавен изпит
 Неорганични химични технологии
Държавен изпит 28.08. - 01.09.2023 г. 07.07.2023 г. - 09:00 ч.- 209 ОК 15.09.2023 г. - 09:00 ч. Конспект за Държавен изпит
 Биотехнологии
Държавен изпит 01.09. - 05.09.2023 г. 06.07.2023 г. - 09:00 ч. - 219 ОК 15.09.2023 г. - 09:00 ч. - ОК Конспект за Държавен изпит
Общи указания за дипломиране
 Хранителни биотехнологии
Държавен изпит 01.09. - 05.09.2023 г. 06.07.2023 г. - 09:00 ч. - 219 ОК 15.09.2023 г. - 09:00 ч. - ОК Конспект за Държавен изпит
 Технология на материалите и мениджмънт
Държавен изпит 01.09. - 05.09.2023 г. 07.07.2023 г. - 09:00 ч. - 311 ОК 14.09.2023 г. - 09:00 ч. - 311 ОК
 Технологии, материали и материалознание
Държавен изпит 01.09. - 05.09.2023 г. 14.09.2023 г. - 09:00 ч. - 311 ОК Конспект за Държавен изпит
 Инженерни материали
Държавен изпит 01.09. - 05.09.2023 г. 14.09.2023 г. - 09:00 ч. - 311 ОК
 Компютърни системи и технологии
Държавен изпит 01.09. - 05.09.2023 г. 03.07.2023 г. - 08:00 ч. - 219 ОК 15.09.2023 г. - 08:00 ч. - ОК Въпросник за Държавен изпит
 Софтуерно инженерство
Държавен изпит 01.09. - 05.09.2023 г. 03.07.2023 г. - 08:00 ч. - 221 ОК 15.09.2023 г. - 08:00 ч. - ОК Въпросник за Държавен изпит
 Електроника
Държавен изпит 01.09. - 05.09.2023 г. 08.07.2023 г. - 08:30 ч. - 217 ОК 09.09.2023 г. - 08:30 ч. - ОК Въпросник за Държавен изпит
Общи указания за дипломиране
 Медицинска електроника
Държавен изпит
 Техника и технологии в транспорта
Държавен изпит 01.09. - 05.09.2023 г. 06.07.2023 г. - 08:30 ч. - 1313 СО3 14.09.2023 г. - 08:30 ч. - 313 СО3 Въпросник за Държавен изпит

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
Държавен изпит Срок за подаване на заявления Редовна сесия Поправителна сесия Конспекти, Програми, Изисквания
 Екология и опазване на околната среда, Екология и екологичен мениджмънт
Държавен изпит 19.06. - 23.06.2023 г. 03.07.2023 г. - 09:00 ч. - 107 НК 12.09.2023 г. - 09:00 ч. - 107 НК
 Химия
Държавен изпит 19.06. - 23.06.2023 г. 06.07.2023 г. - 09:00 ч. - НК 12.09.2023 г. - 09:00 ч. - НК

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
 Държавен изпит  Срок за подаване на заявления  Редовна сесия  Поправителна сесия Конспекти, Програми, Изисквания 
 Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна и начална училищна педагогика
Педагогика и психология 29.08.2023 г. - 31.08.2023 г. 09.06.2023 г. - 09:00 ч. 06.09.2023 г. - 09:00ч.  Конспект НУПЧЕ Конспект ПНУП Конспект ПУПЧЕ
Методика на обучението 29.08.2023 г. - 31.08.2023 г. 16.06.2023 г. - 09:00 ч. 08.09.2023 г. - 09:00ч.  Конспект НУПЧЕ Конспект ПНУП Конспект ПУПЧЕ
 Социална педагогика
Комплексен държавен изпит 29.08.2023 г. - 31.08.2023 г. 09.06.2023 г. - 09:00 ч. 06.09.2023 г. - 09:00ч.  Конспект
 Българска филология, Български език и история, История и психология, История и философия
Български език и литература 28.08. - 01.09.2023 г.  06.07.2023 г. - 9:00 ч. 16.09.2023г - 09:00ч. Програма по Българска литература за ДИ
Програма по Български език за ДИ
Критерии за оценка за ДИ по Бълг. литература
Критерии за оценка за ДИ по Български език
Граждански и обществени науки Конспект за Държавен изпит
История 28.08. - 01.09.2023 г. 03.07.2023г. - 09:00ч. 11.09.2023г - 09:00ч. Конспект за Държавен изпит
Критерии за оценяване за ДИ по История
цикъл "Философия"(за спец. ИП) 28.08. - 01.09.2023 г. 11.07.2023г. - 09:00ч. 14.09.2023г - 09:00ч.
Философия (за спец. ИФ) 28.08. - 01.09.2023 г. 11.07.2023г. - 09:00ч. 14.09.2023г - 09:00ч. Конспект за Държавен изпит
Критерии за оценяване за ДИ по Философия
Интегриран практико-приложен изпит по БЕЛ (за спец. БФ и БЕИ) 28.08. - 01.09.2023 г. 27.06.2023 г. - 09:00 ч. 12.10.2023 г. - 09:00ч.
 Индустриален мениджмънт
Държавен изпит 04.09. - 11.09.2023 г. 03.07.2023 г. - 10:00 ч. - 316 ФОН 12.09.2023 г. - 9:00 ч. Програма за Държавен изпит
 Стопанско управление
Държавен изпит 04.09. - 11.09.2023 г. 05.07.2023 г. - 09:00 ч. - 316 ФОН 14.09.2023 г. - 9:00 ч.
 Маркетинг
Държавен изпит 04.09. - 11.09.2023 г. 07.07.2023 г. - 09:00 ч. - 221 ФОН 13.09.2023 г. - 09:00 ч. - 221 ФОН
 Туризъм
Държавен изпит 04.09. - 11.09.2023 г. 07.07.2023 г. - 09:00 ч. - 316 ФОН 13.09.2023 г. - 09:00 ч. - 316 ФОН Конспект за ДИ за спец. Туризъм

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Държавен изпит Срок за подаване на заявления Редовна сесия Поправителна сесия Конспекти, Програми, Изисквания
 Медицинска сестра
Философия на сестринските грижи  01.06 - 14.06.2023 г.

теория - 01.09.2023 г. - 09:00 ч. - зала 323

практика -
1 гр. - 21.06.2023 г. - 07:00 ч. - УМБАЛ - Бургас
2 гр. - 22.06.2023 г. - 07:00 ч. - УМБАЛ - Бургас

теория - 01.09.2023 г. - 09:00 ч. - зала 323

практика - 04.09.2023 г. - 09:00 ч. - зала 323

Конспект за ДИ по философия на сестринските грижи
Социална медицина с промоция на здравето и социално и здравно законодателство 01.06 - 14.06.2023 г. 30.06.2023 г. - 08:30 ч. - зала 323 11.09.2023 г. - 09:00 ч. - зала 323 Конспект за ДИ по социална медицина
Вътрешни болести и Фармакология – сестрински дейности и грижи 01.06 - 14.06.2023 г. 13.07.2023 г. - 08:30 ч. - зала 323 14.09.2023 г. - 09:00 ч. - зала 323 Конспект за ДИ по вътрешни болести и фармакология
Хирургия и Анестезиология, реанимация и интензивни грижи – сестрински дейности и грижи 01.06 - 14.06.2023 г. 06.07.2023 г. - 08:30 ч. - зала 323 15.09.2023 г. - 09:00 ч. - зала 323 Конспект за ДИ по хирургия и анестезиология
 Акушерка
Философия на акушерските грижи 01.06 - 14.06.2023 г. Конспект за ДИ по философия на акушерските грижи
Социална медицина с промоция на здравето и социално и здравно законодателство 01.06 - 14.06.2023 г. Конспект за ДИ по социална медицина
Неонатология и детски болести - акушерски дейности и грижи 01.06 - 14.06.2023 г. Конспект за ДИ по  неонатология и детски болести
Акушерство и гинекология - акушерски дейности и грижи 01.06 - 14.06.2023 г. Конспект за ДИ по акушерство и гинекология