Изпитна сесия ОКС "Бакалавър"

Изпитна сесия

ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ПКС, БТ, ХБТ, ТВ, ХИ, ЕООС, ЕЕМ, Химия, ХКС
I курс II курс III курс IV курс
Електроника, КСТ, СИ, ТТТ, МЕ
I курс II курс III курс IV курс
ИМ, Маркетинг, СУ, Туризъм
I курс II курс III курс IV курс
ПУПЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП, СП, БФ, БЕИ, История и философия
I курс II курс III курс IV курс
Медицинска сестра
I курс II курс III курс IV курс
Лекарски асистент
I курс II курс III курс IV курс
Акушерка
I курс II курс III курс IV курс

ИЗВЪНРЕДНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ПКС, Орг. ХТ, ТНГ, БТ, ХБТ, КТВ, ТВ, ТС, ХИ, Електроника, ВЕИ, КСТ, Комп. мрежи, Софт. инж., ТТТ, ЕООС, ЕЕМ, Химия, ХКС, Инж. Материали, СУ, Маркетинг, ИМ, Туризъм
I курс II курс III курс IV курс
ПУПЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП, СП, БФ, БЕИ, История и философия
I-IV курс
Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент
I-IV курс

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Здравен мениджмънт
I курс II курс III курс IV курс

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Здравен мениджмънт
I курс II курс III курс IV курс

Държавни изпити

Документи и изисквания

Заявлението и обходният лист да бъдат предварително попълнени преди подаването им в учебен отдел!

ГРАФИК ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 2023/2024 уч. г.

ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Държавен изпит Срок за подаване на заявления Редовна сесия Поправителна сесия Конспекти, Програми, Изисквания
 Органични химични технологии
Държавен изпит
 Химични технологии и психология на кризисните ситуации
Държавен изпит Конспект за Държавен изпит
 Технология на нефта и газа
Държавен изпит
 Технология на водата
Държавен изпит Конспект за Държавен изпит
 Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали
Държавен изпит Конспект за Държавен изпит
 Химично инженерство
Държавен изпит Конспект за Държавен изпит
 Неорганични химични технологии
Държавен изпит Конспект за Държавен изпит
 Биотехнологии
Държавен изпит Конспект за Държавен изпит
Общи указания за дипломиране
 Хранителни биотехнологии
Държавен изпит Конспект за Държавен изпит
 Технология на материалите и мениджмънт
Държавен изпит
 Технологии, материали и материалознание
Държавен изпит Конспект за Държавен изпит
 Инженерни материали
Държавен изпит
 Компютърни системи и технологии
Държавен изпит Въпросник за Държавен изпит
 Софтуерно инженерство
Държавен изпит Въпросник за Държавен изпит
 Електроника
Държавен изпит Въпросник за Държавен изпит
Общи указания за дипломиране
 Медицинска електроника
Държавен изпит
 Техника и технологии в транспорта
Държавен изпит Въпросник за Държавен изпит

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
Държавен изпит Срок за подаване на заявления Редовна сесия Поправителна сесия Конспекти, Програми, Изисквания
 Екология и опазване на околната среда, Екология и екологичен мениджмънт
Държавен изпит 20.06. - 27.06.2024 г. 04.07.2024 г.
 Химия, Химия на козметичните и повърхностно активните вещества
Държавен изпит 20.06. - 27.06.2024 г. 04.07.2024 г.

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
 Държавен изпит  Срок за подаване на заявления  Редовна сесия  Поправителна сесия Конспекти, Програми, Изисквания 
 Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна и начална училищна педагогика
Държавен практико-приложен изпит 07.05. - 14.05.2024 г. 03.06. -10.06.2024 г. - 09:00 ч. 05.09.2024 г. - 09:00 ч.
Педагогика и психология 07.05. - 14.05.2024 г. 11.06.2024 г. - 09:00 ч. 07.09.2024 г. - 09:00 ч.  Конспект НУПЧЕ Конспект ПНУП Конспект ПУПЧЕ
Методика на обучението 07.05. - 14.05.2024 г. 14.06.2024 г. - 09:00 ч. 09.09.2024 г. - 09:00 ч.  Конспект НУПЧЕ Конспект ПНУП Конспект ПУПЧЕ
 Социална педагогика
Държавен практико-приложен изпит 07.05. - 14.05.2024 г. 03.06.2024 г. - 09:00 ч. 05.09.2024 г. - 09:00 ч.
Комплексен държавен изпит 07.05. - 14.05.2024 г. 11.06.2024 г. - 09:00 ч. 07.09.2024 г. - 09:00 ч.  Конспект
 Българска филология, Български език и история, История и психология, История и философия
Български език и литература 27.05. - 31.05.2024 г. 08.07.2024 г. - 09:00 ч. 12.09.2024 г. - 09:00 ч. Програма по Българска литература за ДИ
Програма по Български език за ДИ
Критерии за оценка за ДИ по Бълг. литература
Критерии за оценка за ДИ по Български език
Граждански и обществени науки Конспект за Държавен изпит
История 27.05. - 31.05.2024 г. 03.07.2024 г. - 09:00 ч. 09.09.2024 г. - 09:00 ч. Конспект за Държавен изпит
Критерии за оценяване за ДИ по История
цикъл "Философия"(за спец. ИП) 27.05. - 31.05.2024 г. 08.07.2024 г. - 09:00 ч. 13.09.2024 г. - 09:00 ч.
Философия (за спец. ИФ) 27.05. - 31.05.2024 г. 08.07.2024 г. - 09:00 ч. 13.09.2024 г. - 09:00 ч. Конспект за Държавен изпит
Критерии за оценяване за ДИ по Философия
Интегриран практико-приложен изпит (История) - за спец. ИФ и БЕИ 01.04 – 05.04.2024 г.  в периода от 15.04- 19.04.2024 г. 
Интегриран практико-приложен изпит по БЕЛ - за спец. БФ и БЕИ 27.05. - 31.05.2024 г. 26.06.2024 г. - 09:30 ч.
 Индустриален мениджмънт
Държавен изпит 13.06. - 28.06.2024 г. 03.07.2024 г. - 09:00 ч. 03.09.2024 г. - 09:00 ч. Програма за Държавен изпит
 Стопанско управление
Държавен изпит 13.06. - 28.06.2024 г. 04.07.2024 г. - 09:00 ч.
 Маркетинг
Държавен изпит 13.06. - 28.06.2024 г. 05.07.2024 г. - 09:00 ч. 12.09.2024 г. - 09:00 ч.
 Туризъм
Държавен изпит 13.06. - 28.06.2024 г. 05.07.2024 г. - 09:00 ч. 12.09.2024 г. - 09:00 ч. Конспект за ДИ за спец. Туризъм

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Държавен изпит Срок за подаване на заявления Редовна сесия Поправителна сесия Конспекти, Програми, Изисквания
 Медицинска сестра
Философия на сестринските грижи 

03.06 - 14.06.2024 г.

 Теория - 24.06.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН

 Практика
 I група - 26.06.2024 г., 07:00 ч., УМБАЛ-Бургас
 II група - 27.06.2024 г., 07:00 ч., УМБАЛ-Бургас

 Теория - 02.09.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН

 Практика - 08.09.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН

Конспект за ДИ по философия на сестринските грижи
Социална медицина с промоция на здравето и социално и здравно законодателство

03.06 - 14.06.2024 г.

04.07.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН 10.09.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН Конспект за ДИ по социална медицина
Вътрешни болести и Фармакология – сестрински дейности и грижи

03.06 - 14.06.2024 г.

18.07.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН 14.09.2024 г., 09:00 ч., 323 КМН Конспект за ДИ по вътрешни болести и фармакология
Хирургия и Анестезиология, реанимация и интензивни грижи – сестрински дейности и грижи

03.06 - 14.06.2024 г.

10.07.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН 15.09.2024 г., 09:00 ч., 323 КМН Конспект за ДИ по хирургия и анестезиология
Състав на изпитните комисии за провеждане на държавни изпити - спец. Медицинска сестра
 Акушерка
Философия на акушерските грижи

03.06 - 14.06.2024 г.

 Теория - 27.06.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН

 Практика - 28.06.2024 г., 07:00 ч., УМБАЛ-Бургас

 Теория - 16.09.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН

 Практика - 18.09.2024 г., 07:00 ч., УМБАЛ-Бургас

Конспект за ДИ по философия на акушерските грижи
Социална медицина с промоция на здравето и социално и здравно законодателство

03.06 - 14.06.2024 г.

04.07.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН 10.09.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН Конспект за ДИ по социална медицина
Неонатология и детски болести - акушерски дейности и грижи

03.06 - 14.06.2024 г.

18.07.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН 04.09.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН Конспект за ДИ по  неонатология и детски болести
Акушерство и гинекология - акушерски дейности и грижи

03.06 - 14.06.2024 г.

12.07.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН 23.09.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН Конспект за ДИ по акушерство и гинекология
Състав на изпитните комисии за провеждане на държавни изпити - спец. Акушерка
 Лекарски асистент
Спешна медицинска помощ. Реанимация и интензивно лечение

03.06 - 14.06.2024 г.

Теория - 11.07.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН

 Практика - 13.07.2024 г., 08:30 ч., 313 КМН

 Теория - 10.09.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН

 Практика - 12.09.2024 г., 08:30 ч., 313 КМН

Първична медицинска помощ и Фармакология 

03.06 - 14.06.2024 г.

Теория - 03.07.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН

 Практика - 05.07.2024 г., 08:30 ч., 321 КМН

Теория - 17.09.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН

 Практика - 19.09.2024 г., 08:30 ч., 321 КМН

Гериатрия. Детски болести. Инфекциозни болести.

03.06 - 14.06.2024 г.

17.07.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН 03.09.2024 г., 08:30 ч., 323 КМН
Състав на изпитните комисии за провеждане на държавни изпити - спец. Лекарски асистент