ПНУП - Информационни технологии в обучението 1-4 клас

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър-педагог, учител по информационни технологии в началното училище

квалификационна характеристика

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1,5 година/3 семестъра

учебен план 2021

Задочна - Продължителност: 1,5 година/3 семестъра

учебен план 2021

Реализация