ПНУП - Алтернативни педагогически технологии в ДГ и НУ

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Педагог

квалификационна характеристика

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1 година/2 семестъра

учебен план 2021

Реализация