Изпитна сесия

ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
Редовно обучение
I курс II курс III курс
Задочно обучение
I курс II курс III курс
Ликвидационна сесия III курс, редовно и задочно обучение - м. май 2023 г.
Ликвидационна сесия, редовно и задочно обучение - 
ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ
Редовно обучение
I курс II курс III курс
Задочно обучение
I курс II курс III курс
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
I курс II курс III курс

Държавни изпити

Документи и изисквания

Заявлението и обходният лист да бъдат предварително попълнени преди подаването им в учебен отдел!

ГРАФИК ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 2022/2023 уч. г.

Държавен изпит Срок за подаване на заявления Редовна сесия Поправителна сесия Конспекти, Програми, Изисквания
 Компютърни системи и технологии
Държавен изпит
 Автомобилна електроника
Държавен изпит
 Електротехника
Държавен изпит
 Транспортна техника и технологии
Държавен изпит Конспект за Държавен изпит
 Машиностроене и уредостроене
Държавен изпит Конспект за Държавен изпит
 Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
Държавен изпит Конспект за Държавен изпит
 Организация и управление на хотела и ресторанта
Комплексен държавен изпит 25.05. - 01.06.2023 г. 05.06.2023 г. - 9:00 ч. Конспект за Държавен комплексен изпит
Чужд език 25.05. - 01.06.2023 г. 12.06.2023 г. - 9:00 ч.
 Управление на туроператорската и турагентската дейност
Комплексен държавен изпит 25.05. - 01.06.2023 г. 05.06.2023 г. - 9:00 ч. Конспект за Държавен комплексен изпит
Чужд език 25.05. - 01.06.2023 г. 12.06.2023 г. - 9:00 ч.