Изпитна сесия ОКС "Професионален Бакалавър"

Изпитна сесия

ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
Редовно обучение
I курс II курс III курс
Задочно обучение
I курс II курс III курс
Извънредна ликвидационна сесия - 01.04. до 07.04.2024 г.
ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ
Редовно обучение
I курс II курс III курс
Задочно обучение
I курс II курс III курс
Извънредна ликвидационна сесия - 01.04. - 07.04.2024 г.
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
спец. Рехабилитатор
I курс II курс III курс
спец. Помощник фармацевт
I курс II курс III курс

Държавни изпити

Документи и изисквания

Заявлението и обходният лист да бъдат предварително попълнени преди подаването им в учебен отдел!

ГРАФИК ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 2022/2023 уч. г.

Държавен изпит Срок за подаване на заявления Редовна сесия Поправителна сесия Конспекти, Програми, Изисквания
 Компютърни системи и технологии
Държавен изпит 28.08. - 01.09.2023 г. 03.07.2023 г. - 8:00 ч.
 Автомобилна електроника
Държавен изпит 28.08. - 01.09.2023 г. 09.09.2023 г. - 8:30 ч.
 Електротехника
Държавен изпит 28.08. - 01.09.2023 г. 08.07.2023 г. - 8:30 ч. 09.09.2023 г. - 8:30 ч.
 Транспортна техника и технологии
Държавен изпит 28.08. - 01.09.2023 г. 06.07.2023 г. - 9:00 ч. 14.09.2023 г. - 9:00 ч. Конспект за Държавен изпит
 Машиностроене и уредостроене
Държавен изпит 28.08. - 01.09.2023 г. 06.07.2023 г. - 9:00 ч. 14.09.2023 г. - 9:00 ч. Конспект за Държавен изпит
 Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
Държавен изпит 28.08. - 01.09.2023 г. 06.07.2023 г. - 9:00 ч. 14.09.2023 г. - 9:00 ч. Конспект за Държавен изпит
 Организация и управление на хотела и ресторанта
Комплексен държавен изпит 27.11. - 30.11.2023 г. 05.12.2023 г. - 9:00 ч. Конспект за Държавен комплексен изпит
Чужд език 27.11. - 30.11.2023 г. 12.12.2023 г. - 9:00 ч.
 Управление на туроператорската и турагентската дейност
Комплексен държавен изпит 25.05. - 01.06.2023 г. 05.06.2023 г. - 9:00 ч. Конспект за Държавен комплексен изпит
Чужд език 25.05. - 01.06.2023 г. 12.06.2023 г. - 9:00 ч.