ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Възможни са промени
Колеж по туризъм
I курс II курс III курс IV курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър
Технически колеж
Компютърни системи и технологии
I курс II курс III курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Електротехника
I курс II курс III курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Транспортна техника и технологии
I курс II курс III курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Машиностроене и уредостроене
I курс II курс III курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Автомобилна електроника
I курс II курс III курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
I курс II курс III курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър