Екология и екологичен мениджмънт

За специалността

Обучението в специалист "Екология и екологичен мениджмънт" се извършва в съответства на потребностите на практиката от знания за ефективно управление на околната среда при пазарни условия в съответствие с изискванията на ЕС. Тази специалност предлага дорбро както добро академично развитие така и практична и теоретичн професионална подготовка. Завършилите специалността студенти могат да работят в предприятия; да развият частен бизнес или да управляват и консултират неправителствени организации и колективи, изпълняващи проекти по Рамкови програми на ЕС.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Еколог-мениджър

квалификационна характеристика 2022 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план - 24.11.2022 г.
учебен план - 24.02.2022 г.

Реализация

  • Еколог
  • Научен работник, екология
  • Съветник, екология
  • Одитор, екология
  • Консултант, екология
  • Изследовател, екология
  • Експерт, консервация на околната среда
  • Анализатор, качество на водата
  • Анализатор, замърсяване на въздуха