Информатика и ИТ в химията и химичното образование - тесен профил

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Химик-информатик и учител по химия и по информатика и информационни технологии 

квалификационна характеристика 2017 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1,5 години/3 семестъра

учебен план 2022 г.

учебен план 2023 г.

учебен план 2024 г.

Реализация