Медицинска химия - тесен профил

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър по химия - Медицинска химия

квалификационна характеристика 2021 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1,5 години/3 семестъра

учебен план 2022 г.

Реализация