Химия на бъдещето

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър по химия

квалификационна характеристика 2022 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1 година/2 семестъра

учебен план 2022 г.

Реализация