Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и информационни технологии

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър учител по математика и информатика

квалификационна характеристика 2022 г. - редовна форма

квалификационна характеристика 2022 г. - дистанционна форма

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1 година/2 семестъра

учебен план 2022 г.

Дистанционна - Продължителност: 1 година/2 семестъра

учебен план 2022 г.

Реализация