Факултет по технически науки

Специалности

ОКС Магистър

5.2 - Електротехника, електроника и автоматика

Електроника - тесен профил

Електроника - широк профил

Електротехника - широк профил

Интелигентни системи за дома, офиса и медицината

5.3 - Комуникационна и компютърна техника

Компютърни системи и технологии – широк профил

Софтуерно инженерство - Софтуерни технологии

Софтуерни технологии

Изкуствен интелект и виртуална реалност

5.5 - Транспорт, корабоплаване и авиация

Техника и технологии в транспорта - 2 семестъра

Техника и технологии в транспорта - 4 семестъра

5.6 - Материали и материалознание

Технология на материалите и материалознание - тесен профил

Технология на материалите и материалознание - широк профил

5.10 - Химични технологии

Химично инженерство - тесен профил

Химично инженерство - широк профил

Технология на нефта и газа - 2 семестъра

Технология на нефта и газа - 3 семестъра

Технология на нефта и газа - 4 семестъра

Органични химични технологии - 3 семестъра

Органични химични технологии - 4 семестъра

Технология на водата - тесен профил

Технология на водата - широк профил

Технология на неорганичните вещества - тесен профил

Технология на неорганичните вещества - широк профил

Технология на силикатите - тесен профил

Технология на силикатите - широк профил

Химични технологии и психология на кризисните ситуации - тесен профил

Химични технологии и психология на кризисните ситуации - широк профил

5.11 - Биотехнологии

Анализ и контрол на храните - тесен профил

Анализ и контрол на храните - широк профил

Храни, хранене, диететика - тесен профил

Храни, хранене, диететика - широк профил