Одит-протоколи

Учебна година Одит протоколи
2022/2023

Протокол № 35 за спазване на седмичната програма в катедрите на ФТН

Протокол № 34 - 26.09.2022 г.

2021/2022

Протокол № 33, относно своевременното нанасяне на оценките от лятната изпитна сесия в протоколите и главната книга

Протокол № 32, относно спазване на седмичната програма и приемното време за студенти в катедрите на ФТН

Протокол № 31, относно организацията и провеждането на обучението в електронна среда - 25.02.2022 г.

Протокол № 30 - 07.02.2022 г.

Протокол № 29 - 29.09.2021 г.

Протокол № 28 - 21.09.2021 г.

2020/2021

Протокол № 27 - 28.05.2021 г.

Протокол № 26 - 12.07.2021 г.

Протокол № 25 - 14.04.2021 г.

Протокол № 24 - 21.05.2021 г.

Протокол № 23 - 11.03.2021 г.

Протокол № 22 - 01.10.2020 г.

2019/2020

Протокол за извършена проверка относно своевременното нанасяне на оценките от лятната изпитна сесия в протоколите и главната книга - 10.07.2020 г.

Протокол от проведенa проверка на учебна документация - 18.05.2020 г.

Протокол № 20 - 14.05.2020 г.

Протокол № 19 - 24.11.2019 г.

2018/2019

Протокол № 17 - 03.04.2019 г.

Протокол № 16 - 27.03.2019 г.

Протокол № 15 - 04.02.2019 г.

Протокол № 14 - 10.12.2018 г.

2017/2018

Протокол № 12 - 16.07.2018 г.

Протокол № 11 - 27.04.2018 г.

Протокол № 10 - 26.02.2018 г.

Протокол № 09 - 24.11.2017 г.

Протокол № 08 - 18.09.2017 г.

2016/2017

Протокол № 07 - 23.06.2017 г.

Протокол № 06 - 16.06.2017 г.

Протокол № 05 - 26.05.2017 г.

Протокол № 05 - 17.07.2017 г. - докторанти

Протокол № 04 - 04.07.2017 г. - докторанти

Протокол № 03 - 21.12.2016 г. - докторанти

Протокол № 02 - 29.09.2016 г. - докторанти

Протокол № 01 - 15.09.2016 г. - докторанти

Протокол № 04 - 22.02.2017 г. - бакалаври

Протокол № 03 - 17.02.2017 г. - бакалаври

Протокол № 02 - 01.12.2016 г. - бакалаври

Протокол № 01 - 20.09.2016 г. - бакалаври

Анкети

Учебна година 2022/2023

Анкета 10 - Проучване мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за учебната документация на специалност „Електроника”

Анкета 9 - Проучване мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за студентите от специалност „Електроника”

Анкета 8 - Проучване мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висше образование в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас - спец. Електроника

Анкета 7 - Проучване мнението на кандидат-студенти за кандидатстудентската подготовка и информация, организация на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета

Анкета 5 - Проучване мнението на завършващи студенти от професионално направление 5.2. за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения

Анкета 4 - Проучване мнението на завършващи студенти от професионално направление 5.2. относно обучението им в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас

Анкета 9 - Проучване мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри) за студентите от специалност „Техника и технологии в транспорта“, професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Анкета 8 - Проучване мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висше образование, специалност „Техника и технологии в транспорта“ , професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, ОКС „магистър“, „бакалавър“, „професионален бакалавър“

Анкета 5 - Проучване мнението на студенти за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения, професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Анкета 4 - Проучване мнението на завършващи студенти относно обучението им в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас“, професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Анкета 10 - Проучване мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за учебната документация на специалност Биотехнологии и Хранителни биотехнологии, ПН 5.11. Биотехнологии

Анкета 9 - Проучване мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за студентите от специалности Биотехнологии и Хранителни биотехнологии, ПН 5.11. Биотехнологии

Анкета 8 - Проучване мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висше образование, спец. Биотехнологии и Хранителни биотехнологии, учебна 2022/2023

Анкета 5 - Проучване мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения, 4 курс, спец. Биотехнологии, учебна 2022/2023

Анкета 5 - Проучване мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения, 3 курс, спец. Биотехнологии, учебна 2022/2023

Анкета 5 - Проучване мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения, 2 курс, спец. Биотехнологии, учебна 2022/2023

Анкета 4 - Проучване мнението на завършващи студенти, 4 курс, спец. Биотехнологии, учебна 2022/2023

Анкета 4 - Проучване мнението на завършващи студенти, 2 курс, спец. Биотехнологии, учебна 2022/2023

Анкета 3 - Проучване мнението на студенти за преподавател и учебна дисциплина, 4 курс, спец. Биотехнологии, учебна 2022/2023

Анкета 3 - Проучване мнението на студенти за преподавател и учебна дисциплина, 3 курс, спец. Биотехнологии, учебна 2022/2023

Анкета 3 - Проучване мнението на студенти за преподавател и учебна дисциплина, 2 курс, спец. Биотехнологии, учебна 2022/2023

Анкета 2 - Проучване на студентското мнение за обслужването в студентските общежития и столове , 4 курс, спец. Биотехнологии, учебна 2022/2023

Анкета 2 - Проучване на студентското мнение за обслужването в студентските общежития и столове , 3 курс, спец. Биотехнологии, учебна 2022/2023

Анкета 2 - Проучване на студентското мнение за обслужването в студентските общежития и столове , 2 курс, спец. Биотехнологии, учебна 2022/2023

Анкета 1 - Проучване мнението на студентите за административното обслужване и за условията на труд и самоизява в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, зимен семестър, 4 курс, учебна 2022/2023

Анкета 1 - Проучване мнението на студентите за административното обслужване и за условията на труд и самоизява в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, зимен семестър, 3 курс, учебна 2022/2023

Анкета 1 - Проучване мнението на студентите за административното обслужване и за условията на труд и самоизява в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, зимен семестър, 2 курс, учебна 2022/2023

Учебна година 2021/2022

Анкета 10 - Проучване мнението на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри) за учебната документация на специалност „Машиностроене и уредостроене“ професионално направление 5.1 Машинно инженерство , уч. 2021/2022 г.

Анкета 8 - Проучване мнението на мнението на на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висше образование, специалност „Техника и технологии в транспорта“ професионално направление 5.1 Машинно инженерство, „професионален бакалавър“

Анкета 5 - Проучване мнението на студенти за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения, професионално направление 5.1 Машинно инженерство

Анкета 4 - Проучване мнението на завършващи студенти относно обучението им в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас“, професионално направление 5.1 Машинно инженерство

Анкета 10 - Проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за учебната документация на специалност „Технология на материалите и материалознание” в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, учебна 2021/2022

Анкета 9 - Проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за студентите от специалност „Tехнология на материалите и материалознание ” в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, учебна 2021/2022

Анкета 8 - Проучване на завършили студенти от специалност „Технология на материалите и материалознание”, Учебна 2021/2022 г.

Анкета 5 - Проучване на студентите от специалности „Инженерни материали” , „Технология на материалите и мениджмънт” и „Технология на материалите и материалознание” Обобщени данни за студентите през учебна 2021/2022г.

Анкета 4 - Проучване на студенти от специалност “Технология на материалите и материалознание”, Курс IV , учебна 2021/2022 г.

Анкета 2 - Проучване на студентите от специалности „Инженерни материали”, „Технология на материалите и мениджмънт” и „Технология на материалите и материалознание” Обобщени данни за студентите от І – ІV курс Учебна 2021/2022г.

Анкета 1 - Проучване на студентите от специалности „Инженерни материали”, „Технология на материалите и мениджмънт” и „Технология на материалите и материалознание” Обобщени данни за студентите през учебна 2021/2022г.

Учебна година 2020/2021

Анкета 10 - Анкетно проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за учебната документация на специалност „Електроника” - 2020/2021 уч. г.

Анкета 9 - Анкетно проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за студентите от специалност „Електроника” - 2020/2021 уч. г.

Анкета 8 - Анкетно проучване на студенти от специалност „Електроника“ - 2020/2021 уч. г.

Анкета 7 - Анкетно проучване на кандидат-студенти - 2020/2021 уч. г.

Анкета 5 - Проучване мнението на завършващи студенти от професионално направление 5.2. за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас - 2020/2021 уч. г.

Анкета 4 - Проучване мнението на завършващи студенти от професионално направление 5.2. относно обучението им в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас - 2020/2021 уч. г.

Учебна година 2018/2019

Анкета 10 - Анкетно проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за учебната документация на специалност „Електроника” - 2018/2019 уч. г.

Анкета 9 - Анкетно проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за студентите от специалност „Електроника” - 2018/2019 уч. г.

Анкета 8 - Анкетно проучване на студенти от специалност „Електроника“ - 2018/2019 уч. г.

Анкета 7 - Анкетно проучване на кандидат-студенти - 2018/2019 уч. г.

Анкета 5 - Проучване мнението на завършващи студенти от професионално направление 5.2. за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас - 2018/2019 уч. г.

Анкета 4 - Проучване мнението на завършващи студенти от професионално направление 5.2. относно обучението им в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас - 2018/2019 уч. г.

Анкета 10 - Проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за учебната документация на специалност „Технология на материалите и материалознание” в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, учебна 2018/2019

Анкета 5 - Проучване на студентите от специалности „Технология на материалите и материалознание” и „Технология на материалите и мениджмънт” Обобщени данни за студентите през учебна 2018/2019г.

Анкета 2 - Анкетно проучване на студентите от специалности „Инженерни материали”, „Технология на материалите и мениджмънт” и „Технология на материалите и материалознание” Обобщени данни за студентите от І – ІV курс Учебна 2018/2019 г.

Анкета 1 - Анкетно проучване на студентите от специалности „Технология на материалите и материалознание” и „Технология на материалите и мениджмънт” Обобщени данни за студентите от І – ІV курс Учебна 2018/2019г.

Учебна година 2017/2018

Анкета 3 - Проучване мнението на студентите за преподавател и учебна дисциплина на студенти от спец. КСТ, Курс 4, учебна 2017/2018 г.

Анкета 1 - Проучване мнението на студенти за административното обслужване и за условията за труд и самоизява, спец. КСТ, курс 4, уч. 2017/2018 г.

Анкета 3 - Проучване мнението на студентите за преподавател и учебна дисциплина на студенти от спец. КСТ, Курс 3, учебна 2017/2018 г.

Анкета 1 - Проучване мнението на студенти за административното обслужване и за условията за труд и самоизява, спец. КСТ, курс 3, уч. 2017/2018 г.

Анкета 3 - Проучване мнението на студентите за преподавател и учебна дисциплина на студенти от спец. КСТ, Курс 2, учебна 2017/2018 г.

Анкета 1 - Проучване мнението на студенти за административното обслужване и за условията за труд и самоизява, спец. КСТ, курс 2, уч. 2017/2018 г.

Анкета 3 - Проучване мнението на студентите за преподавател и учебна дисциплина на студенти от спец. КСТ, Курс 1, учебна 2017/2018 г.

Анкета 1 - Проучване мнението на студенти за административното обслужване и за условията за труд и самоизява, спец. КСТ, курс 1, уч. 2017/2018 г.

Анкета 3 - Проучване мнението на студентите за преподавател и учебна дисциплина на студенти от спец. СИ, Курс 2, учебна 2017/2018 г.

Анкета 1 - Проучване мнението на студенти за административното обслужване и за условията за труд и самоизява, спец. СИ, курс 2, уч. 2017/2018 г.

Анкета 3 - Проучване мнението на студентите за преподавател и учебна дисциплина на студенти от спец. СИ, Курс 1, учебна 2017/2018 г.

Анкета 1 - Проучване мнението на студенти за административното обслужване и за условията за труд и самоизява, спец. СИ, курс 1, уч. 2017/2018 г.

Анкета 10 - Анкетно проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за учебната документация на специалност „Технология на материалите и материалознание” в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, учебна 2017/2018 г.

Анкета 9 - Проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за студентите от специалност „Tехнология на материалите и материалознание ” в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, учебна 2017/2018 г.

Анкета 8 - Анкетно проучване на завършили студенти от специалност „Технология на материалите и материалознание”, Учебна 2017/2018 г.

Анкета 7 - Анкетно проучване на кандидатстуденти, Учебна 2017/2018 г.

Анкета 5 - Анкетно проучване на студентите от специалности „Технология на материалите и материалознание” и „Технология на материалите и мениджмънт” Обобщени данни за студентите от І – ІV курс Учебна 2017/2018 г.

Анкета 4 -Анкетно проучване на студенти от специалност “Технология на материалите и материалознание”, Курс IV , учебна 2017/2018 г.

Анкета 3 - Анкетно проучване на студентите от специалности „Технология на материалите и материалознание” и „Технология на материалите и мениджмънт” Обобщени данни за студентите от І – ІV курс Учебна 2017/2018 г.

Анкета 2 - Анкетно проучване на студентите от специалности „Технология на материалите и материалознание” и „Технология на материалите и мениджмънт” Обобщени данни за студентите от І – ІV курс Учебна 2017/2018 г.

Анкета 1 - Анкетно проучване на студентите от специалности „Технология на материалите и материалознание” и „Технология на материалите и мениджмънт” Обобщени данни за студентите от І – ІV курс Учебна 2017/2018 г.