Одит-протоколи

Учебна година Одит протоколи
2022/2023

Протокол за вътрешен одит за спазване продължителността на учебните занятия - м. май 2023 г.

Протокол за вътрешен одит за спазване на работното време от преподавателите и химик-техниците - м. май 2023 г.

2021/2022

Протокол за вътрешен одит за спазване продължителността на учебните занятия - м. септември 2021 г.

Протокол за вътрешен одит за спазване на работното време от преподавателите и химик-техниците - м. септември 2021 г.

2020/2021

Протокол за вътрешен одит за спазване на работното време от преподавателите и химик-техниците - м. май 2021 г.

Протокол за вътрешен одит за спазване продължителността на учебните занятия - м. май 2021 г.

Протокол за вътрешен одит за изготвяне на работна документация - м. май 2021 г.

Протокол за вътрешен одит за спазване продължителността на учебните занятия - м. октомври 2020 г.

Протокол за вътрешен одит за спазване на работното време от преподавателите и химик-техниците - м. септември 2020 г.

2018/2019

Протокол за вътрешен одит за спазване на работното време от преподавателите и химик-техниците - м. март 2019 г. - кат-. ОХТ и ХИ

Протокол за вътрешен одит за спазване продължителността на учебните занятия - м. март 2019 г.

Протокол за вътрешен одит за спазване продължителността на учебните занятия - м. декември 2018 г.

Протокол за вътрешен одит за спазване на работното време от преподавателите и химик-техниците - м. декември 2018 г.

Протокол за вътрешен одит за спазване продължителността на учебните занятия - м. октомври 2018 г.