Химични технологии

За катедрата

Катедра „Химични технологии” е сформирана през 2019 година, като резултат от обединяването на преподавателския състав на катедри „Органични химични технологии и химично инженерство” и „Технология на водата, неорганичните вещества и силикатите”. Двете катедри са открити при основаването на Висшия химикотехнологичен институт-Бургас, като във времето преминават през различни организационни промени. Те имат дълга история и натрупан опит, както при обучението на инженер-химици, така и в областта на науката и технологиите. Днес, катедра „Химични технологии” обучава студенти от професионално направление 5.10 „Химични технологии”, с образователно-квалификационни степени „Бакалавър” и „Магистър”.

През изминалите години преподаватели от катедрата са заемали ръководни длъжности във ВХТИ-Бургас и след това в Университета. Ректори са били: проф. И. Младенов, проф. Цв. Обретенов, проф. Г. Ангелова, проф. Ив. Добревски, проф. П. Петков, проф. М. Миткова. Заместник ректори са били: проф. К. Куртев, проф. Г. Костов, проф. В. Ненов, доц. Г. Йорданов, доц. Т. Митев, проф. Б. Богданов, доц. Ж. Тасев, доц. П. Танев, проф. Ж. Стефанов и настоящия заместник ректор проф. Ир. Марковска. Голям брой от преподавателите са били декани и заместник декани на факултети.

Голям е броят на завършилите студенти, с професионална квалификация инженер-химик, които са водещи специалисти в големи фирми на химическата индустрия и заемат високи управленски позиции.

Ръководство

доц. д-р Адриана Георгиева

Ръководител-катедра
(056) 716 914; 0885 670 027
315 НК
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакти

бул. "Проф. Яким Якимов" No 1, Бургас 8010

Ръководител катедра: доц. д-р Адриана Георгиева

(056) 716 914; 0885 670 027

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обучение

Основната цел на обучението е да се подготвят квалифицирани специалисти по химични технологии, които да отговарят на потребностите от инженер-химици на предприятията от химическата и други промишлености.

Подготовката на специалистите включва придобиването на задълбочени познания и умения в областта на:

 • Химичното инженерство;
 • Неорганичните химични технологии, като производството на керамика, стъкло, строителни свързващи вещества, киселини, основи, фосфорни и азотни минерални торове, калцинирана сода, водоподготовка и пречистване на отпадъчни води;
 • Органични химични технологии, като нефтопреработване и нефтохимия, основен и фин органичен синтез, в областта на полимерната индустрия и сродните с тях предприятия.

Възможности за професионална реализация на инженер-химици, завършили специалността:

 • Производствено-технологически, проектно-конструкторски и организационно-управленски звена и специализирани лаборатории;
 • В заводите за производство на минерални киселини, торове и индустриални газове; в стъкларските, керамичните и циментовите заводи, както и във водоподготвителни и водопречиствателните станции в промишлеността, селското стопанство и в бита;
 • В компании, занимаващи се с добиване, транспорт и съхранение на нефт и газ, в нефтопреработвателни комбинати, в предприятия на основния и фин органичен синтез, както и в пластмасовата и полимерната индустрия, включително и в предприятията за рециклиране на полимерите и полимерните материали.

В катедра „Химични технологии” се обучават и докторанти в няколко докторски програми:

 • Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали;
 • Технология за пречистване на водите;
 • Технология на природните и синтетични горива;
 • Химия на високомолекулните съединения;
 • Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти;
 • Технология на композитните материали.