За студенти

Какво е кариерен център?

Кариерният център е в услуга на студентите, които се интересуват от работа и стажантски програми, от придобиване на умения за представяне пред работодатели, от професионално ориентиране и развитие. Той е неизменна част от съвременното образование, предлагано в университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. С помощта на Центъра за кариерно развитие се преодоляват затрудненията в комуникациите между бизнеса, академичната среда и студентите.

Защо е необходим кариерен център?

 1. Свързва студенти и работодатели;
 2. Чрез центъра студентът:
  • Търси стаж или работа;
  • Усъвършенства уменията си за представяне пред работодатели;
  • Ориентира се в кариерното си развитие;

Какво мога да получа от кариерния център?

 • Информация за свободни стажантски и работни позиции;
 • Информация за конкретни работодатели;
 • Кариерно ориентиране – какво представлява предлаганата позиция, какви професионлни умения и качества са необходими за успешно справяне, какво ще ми донесе за бъдещото ми професионално развитие нейното заемане;
 • Помощ при подготовка на автобиография , мотивационно писмо, препоръки;
 • Подготовка за интервю с работодател – протичане, очаквания, поведение.

Услугите на Центъра за кариерно развитие са безплатни за студентите на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас