д-р Станислав Патранов
специалист-кардиолог
Приемно време:
вторник и четвъртък от 15 ч.
Елена Кошничарова
медицинска сестра
Приемно време:
понеделник - петък - 9 - 15.30 ч.
д-р Костадин Георгиев
стоматолог
Приемно време:
през месец:
вторник и четвъртък от 8 до 1 2ч.
или
понеделник и сряда от 8 до 12 ч.
Керка Златинова
медицинска сестра
Приемно време:
през месец:
вторник и четвъртък от 8 до 1 2ч.
или
понеделник и сряда от 8 до 12 ч.