Председател: доц. д-р Магдалена Дюлгерова - ФТН
Секретар: доц. д-р Полина Милушева - ФТН
Членове: проф. д-р Иван Димитров - ФОН
доц. д-р Добромир Йорданов - ФОН
доц. д-р Христина Михалева - ФОН
доц. д-р Александър Димитров - ФПН
доц. д-р Стоян Транев - ФОН
гл. ас. д-р Краси Панайотова - ФТН
гл. ас. д-р Моника Обрейкова - ФОЗГ
Яна Дачева
Илиана Ишмериева - КЦ
Ирена Начева - ФПН
Консултант към СС - Здравни грижи доц. д-р Галина Терзиева - ФОЗЗГ
Контакти: sindikat.von.btu@abv
СО-1, стая 315, вътр. тел.: 416