Електроника

За специалността

Специалността “Електроника” е широкопрофилна. Завършилите специалността могат да работят в направленията по проектиране и поддръжка на електронни възли, модули, устройства и системи за преобразуване на електрическа енергия, микропроцесорни системи, експлоатация и ремонт на електронно оборудване, управленска, производствена и дистрибуторска дейност във фирми и чуждестранни представителства в областта на електрониката и електронните технологии.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Инженер по електроника

квалификационна характер 2017 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2020 г.

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2020 г.

Реализация

  • Инженер електронна техника
  • КИП и автоматика
  • Сервизен инженер
  • Инженер АСУ