Софтуерно инженерство

За специалността

Обучението на студентите по специалност „Софтуерно инженерство“ се осъществява чрез фундаментална, специализираща и практическа подготовка, която е в съответствие с изискванията за образователно-квалификационната степен „бакалавър“. Завършилите тази специалност са подготвени да прилагат систематичен подход към анализа, проектирането, оценяването, прилагането, тестването, поддръжката и повторната разработка на софтуер в различни области на компютърните приложения.  Софтуерният инженер с образователно-квалификационна степен бакалавър от специалност “КСТ-СИ” след завършването си успешно може да се адаптира към бързо променящото се развитие на компютърните и комуникационни системи и технологии.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Компютърен инженер

квалификационна характеристика 2017 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2022 г.

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2022 г.

Реализация

  • Програмист
  • Аналитик
  • Системен проектант
  • Разработчик, софтуер