История и психология

За специалността

Обучението в специаланост "История и психология"създава фундамента, над който се надгражда специализираната компетентност в основните области на историята и психологията.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Учител по история и учител по психология

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2017/2018 г.

учебен план 2018/2019 г.

Реализация