Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали

За специалността

Основна цел на обучението по специалност „Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали“ е да се подготвят инженерни и ръководни кадри за производствени предп- риятия и фирми на силикатната промишленост, научни и научноизследователски, проектантски и консултантски институти. Подготовката на специалистите включва придобиването на задълбочени познания в областта на химия и технология на керамиката, химия и технология на стъклото, химия и технология на строителните свързващи вещества - цимент, гипс, вар и др. Благодарение на сери- озните знания, получени в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, студентите завършили специал- ност „Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали“ могат да се реали- зират в различни сфери на производството в страната и чужбина. Много от тях заемат ръководни постове във водещи заводи и частни фирми, сред които: Керамичен завод Хан Аспарух, Исперих; Керамичен завод Хан Омуртаг, Шумен; Огнеупорен завод в Русе- Труд АД; Каолин АД; Девня ци- мент АД Италчементи груп; Стъкларски завод в Търговище- Тракия Глас България ЕАД; Ново стъкло ЕАД, Нови пазар; Завод за санитарна керамика “Идеал Стандарт – Видима” АД, Севлиево; Керамика Бургас АД; Дружба стъкларски заводи АД; Винербергер ЕООД, Луковит.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Инженер-химик

квалификационна характеристика 2018

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2018

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2018

Реализаци